การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563

———————————————————-

                   วันนี้ (4 ธ.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และนายสำราญ ครรชิต รองประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ (บริหาร) ดำเนินการประชุม

                    ในการนี้ นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายถนัด เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย 

79592823_830598890708640_3886822867463045120_o

78746804_830600320708497_7528478968626806784_o

79275727_830599597375236_527759383694671872_o

78395892_830599437375252_3495550943070519296_o

78929273_830599097375286_3166429128186396672_o

IMG_2822_

76767450_830599464041916_5296672231999406080_o

78784807_830599297375266_4869673717371764736_o 73482801_830600730708456_6663962048340164608_o

78188529_830601517375044_1697671632895606784_o

IMG_2838_

IMG_2840_

IMG_2846_

78955019_830601580708371_5974042828605489152_o

78603068_830601534041709_360223588629872640_o

ภาพ :

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร

และกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าว : 

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ :

คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล Website

                                                                                    และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

Presentation2

Menu Title