การประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559

การประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559

                  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน และมีนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุม และเชิญผู้เกี่ยวข้องจากกองแผนงาน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  จังหวัด อำเภอ ตำบล เข้าร่วม โดยประธานได้ชี้แจงทำความเข้าใจและให้กรอบแนวคิดในการพิจารณายกร่างระบบส่งเสริมการเกษตร หลังจากนั้นที่ปรึกษาอธส. ได้แบ่งทีมและให้แต่ละทีมยกร่างระบบส่งเสริมการเกษตรและกลับมาแลกเปลี่ยนกันในครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2559

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559

1.ระเบียบวาระการประชุม

2 สรุปพัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตร

3 SO(14ตค59)ใช้จริง

4 แนวทาง Training&Visit (13 ตค 59)

5 ปฏิทินระบบส่งเสริม 60

6 Road map ศพก. ศาลาเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Menu Title