ระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ค้นหาข้อมูล

ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อพืช ข้อมูลสถานที่ขึ้นทะเบียน วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ภาพประกอบ เอกสารประกอบ
TH ENG TH ENG สสก. จังหวัด
1 สช52100024 GI52100024 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ SaonHai Jek Chuey Rice 1 สระบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2550 รายละเอียด
2 สช55100041 GI55100041 กระท้อนห่อบางกร่าง Bang Krang Wrapped Santol 1 นนทบุรี 11 พฤษภาคม 2553 รายละเอียด
3 สช55100042 GI55100042 ทุเรียนนนท์ Nont Durain 1 นนทบุรี 11 พฤษภาคม 2553 รายละเอียด
4 สช61100101 GI61100101 ละมุดบ้านใหม่ Banmai Sapodilla 1 พระนครศรีอยุธยา 29 กันยายน 2559 รายละเอียด
5 สช61100102 GI61100102 ส้มบางมด Bamg Mod Tangerine 1 กรุงเทพมหานคร 1 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
6 สช61100103 GI61100103 ลิ้นจี่บางขุนเทียน Bang Khun Thian Lychee 1 กรุงเทพมหานคร 1 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
7 สช61100109 GI61100109 กระท้อนตะลุง Ta Lung Santol 1 ลพบุรี 27 กันยายน 2559 รายละเอียด
8 สช61100119 GI61100119 มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี Nonthaburi Yai Klam Mango 1 นนทบุรี 28 มีนาคม 2561 รายละเอียด
9 สช63100136 GI63100136 กล้วยหอมทองปทุม Hom Thong Pa-Thum Banana 1 ปทุมธานี 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
10 สช48100002 GI48100002 ส้มโอนครชัยศรี Nakhon Chai Si Pomelo 2 นครปฐม 29 กันยายน 2547 รายละเอียด
11 สช53100034 GI53100034 ชมพู่เพชร Phet Rose Apple 2 เพชรบุรี 17 เมษายน 2551 รายละเอียด
12 สช55100043 GI56100043 ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม Samut Songkhram Kom Lychee 2 สมุทรสงคราม 10 มีนาคม 2551 รายละเอียด
13 สช55100045 Gi55100045 สุมทรสงคราม Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo 2 สมุทรสงคราม 19 มีนาคม 2553 รายละเอียด
14 สช56100048 GI56100048 น้ำตาลตะโหนด Muang Patch Palm Sugar 2 เพชรบุรี 16 กันยายน 2551 รายละเอียด
15 สช56100051 GI56100051 มะนาวเพชรบุรี Phetchaburi Lime 2 เพชรบุรี 16 กันยายน 2551 รายละเอียด
16 สช57100062 GI57100062 ทุเรียนป่าละอู Pa La-U durain 2 ประจวบคีรีขันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียด
17 สช59100081 GI59100081 พริกบางช้าง Bang Chang Chili 2 ราชบุรี 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
18 สช59100081 GI59100081 พริกบางช้าง Bang Chang Chili 2 สมุทรสงคราม 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
19 สช59100086 GI59100086 สับปะรดบ้านคา Ban Kha Pineapple 2 ราชบุรี 28 เมษายน 2558 รายละเอียด
20 สช60100097 GI60100097 มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี Ratchaburi Aromatic Coconut 2 ราชบุรี 29 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
21 สช60100098 GI60100098 แห้วสุพรรณ Suphan Water Chestnut 2 สุพรรณบุรี 6 มกราคม 2559 รายละเอียด
22 สช61100110 GI61100110 มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว Banphaeo Aromatic Coconut 2 สมุทรสาคร 26 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
23 สช62100135 GI62100135 มะพร้าวทับสแก Thap Sakae Coconut 2 ประจวบคีรีขันธ์ 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
24 สช63100145 GI63100145 ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว banphaeo Phuang Thong Longan 2 สมุทรสาคร 7 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
25 สช49100008 GI49100008 สับปะรดศรีราชา Si Racha Pineapple 3 ชลบุรี 15 สิงหาคม 2548 รายละเอียด
26 สช57100064 GI57100064 มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า Khung Bang Kachao Nam Dok Mai Mango 3 สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
27 สช59100077 GI59100077 มะยงชิดนครนายก Nakhon Nayok Giant Marian Plum 3 นครนายก 29 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
28 สช59100078 GI59100078 มะปรางหวานนครนายก Nakhon Nayok Sweet Marian Plum 3 นครนายก 29 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
29 สช59100087 GI69100087 ทุเรียนปราจีน Prachin Durain 3 ปราจีนบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
30 สช60100094 GI60100094 สับปะรดตราดสีทอง Trat Golden Pineapple 3 ตราด 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
31 สช62100122 GI62100122 มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว Sakaeo Nam Dok Mai Mango 3 สระแก้ว 30 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
32 สช62100124 GI62100124 สับปะรดทองระยอง Rayong Golden Pineapple 3 ระยอง 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
33 สช62100128 GI62100128 มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า Nam Dol Mai See Thong Bang Khla Mango 3 ฉะเชิงเทรา 4 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียด
34 สช63100140 GI63100140 มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า Bang Khla Aromatic Coconut 3 ฉะเชิงเทรา 4 กุมภาพันธ์ 2551 รายละเอียด
35 สช63100144 GI63100144 พริกไทจันท์ Chanthaburi Pepper 3 จันทบุรี 6 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
36 สช49100006 GI49100006 ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ Phurua Plateau Wine 4 เลย 25 สิงหาคม 2548 รายละเอียด
37 สช49100014 GI49100014 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice 4 สกลนคร 26 กรกฎาคม 2549 รายละเอียด
38 สช50100022 GI50100022 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong Hai Nom Mali Rice 4 ร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2549 รายละเอียด
39 สช50100022 GI50100022 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong Hai Nom Mali Rice 4 สุรินทร์ 28 เมษายน 2549 รายละเอียด
40 สช50100022 GI50100022 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong Hai Nom Mali Rice 4 ศรีสะเกษ 28 เมษายน 2549 รายละเอียด
41 สช50100022 GI50100022 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong Hai Nom Mali Rice 4 ยโสธร 28 เมษายน 2549 รายละเอียด
42 สช50100022 GI50100022 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong Hai Nom Mali Rice 4 มหาสารคาม 28 เมษายน 2549 รายละเอียด
43 สช51100023 GI51100023 ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ Surin Hom Mali Rice 4 สุรินทร์ 31 มกราคม 2548 รายละเอียด
44 สช52100026 GI52100026 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ Kalasin Kaowong Sticky Rice 4 กาฬสินธุ์ 16 พฤษภาคม 2550 รายละเอียด
45 สช57100066 GI57100066 สับปะรดท่าอุเทน Tha Uthen Pineapple 4 นครพนม 25 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
46 สช57100067 GI57100067 ลิ้นจี่นครพนม Nakhon Phanom Lychee 4 นครพนม 25 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
47 สช58100069 GI58100069 หมากเม่าสกลนคร Sakon Nakhon Mulberry 4 สกลนคร 3 พฤศจิกายน 2549 รายละเอียด
48 สช59100076 GI59100076 กาแฟดงมะไฟ Dong Ma Fai Coffee 4 นครราชสีมา 13 กันยายน 2556 รายละเอียด
49 สช60100099 GI60100099 ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Hom Mala Rice 4 อุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
50 สช61100112 GI61100112 ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ Durain Phu Khao Fai Sisaket 4 ศรีสะเกษ 4 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
51 สช61100113 GI61100113 ไวน์เขาใหญ่ Khao Yao Wine 4 นครราชสีมา 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
52 สช61100117 GI61199117 กาแฟวังน้ำเขียว Wang Nam Khiao Coffee 4 นครราชสีมา 21 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
53 สช61100118 GI61100118 ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ Thoungsamrit Hom Mali Rice 4 นครราชสีมา 21 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
54 สช63100138 GI63100138 ส้มโอทองดีบ้านแท่น Thong Dee Ban Thaen Pomelo 4 ชัยภูมิ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
55 สช63100139 GI63100139 มะขามเทศเพชรโนนไทย Pet Non Thai Manila Tamaring 4 นครราชสีมา 10 เมษายน 2562 รายละเอียด
56 สช63100142 GI63100142 หอมแดงศรีสะเกษ Sisaket Shallot 4 ศรีสะเกษ 7 มีนาคม 2562 รายละเอียด
57 สช63100143 GI63100143 กระเทียมศรีสะเกษ Sisaket garlic 4 ศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด
58 สช49100011 GI49100011 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง Phatthalung Sangyod Rice 5 พัทลุง 14 มีนาคม 2548 รายละเอียด
59 สช52100025 GI52100025 ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร Chumphon Leuang Patew Rice 5 ชุมพร 26 กันยายน 2550 รายละเอียด
60 สช53100031 GI52100031 สับปะรดภูเก็ต Phuket Pineapple 5 ภูเก็ต 26 ตุลาคม 2550 รายละเอียด
61 สช54100037 GI54100037 กล้วยหินบันนังสตา Bannabg Sata Saba Banana 5 ยะลา 8 มิถุนายน 2552 รายละเอียด
62 สช55100046 GI55100046 ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง Tabtim Siam Pakpanang Pomelo 5 นครศรีธรรมราช 13 มีนาคม 2553 รายละเอียด
63 สช56100047 GI56100047 มะพร้าวเกาะพะงัน Koh Phangan Coconut 5 สุราษฎร์ธานี 1 กันยายน 2551 รายละเอียด
64 สช58100071 GI58100071 กล้วนเล็บมือนางชุมพร Chumphon Lady Finger Banana 5 ชุมพร 5 มิถุนายน 2556 รายละเอียด
65 สช59100075 GI59100075 กาแฟเขาทะลุ Khao Thalu Coffee 5 ชุมพร 2 กรกฎาคม 2556 รายละเอียด
66 สช59100080 GI59100080 ส้มโอปูโกยะรัง Yarang Puko Pomelo 5 ปัตตานี 4 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
67 สช59100084 GI59100084 ลองกองตันหยงมัส Tan Yong Mat Southern Langsat 5 นราธิวาส 23 สิงหาคม 2554 รายละเอียด
68 สช60100092 GI60100092 ส้มโอหอมควนลัง Khuan Lang Aromatic Pomelo 5 สงขลา 8 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
69 สช61100111 GI61100111 เงาะโรงเรียนนาสาร Nasan Rongrien Rambutan 5 สุราษฎร์ธานี 30 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
70 สช61100116 GI61100116 ทุเรียนสาลิกาพังงา Phangnga Salika Durain 5 พังงา 12 กันยายน 2557 รายละเอียด
71 สช62100123 GI62100123 จำปาดะสตูล Satun Champedak 5 สตูล 4 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
72 สช62100127 GI62100127 กาแฟเมืองกระบี่ Muang Krabi Coffee 5 กระบี่ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
73 สช62100132 GI62100132 ทุเรียนในวงระนอง Naiwong Ranong Durain 5 ระนอง 27 กันยายน 2560 รายละเอียด
74 สช62100134 GI62100134 ข้าวไร่ดอกข่าพังงา Rai Dawk Kha Phangnga Rice 5 พังงา 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
75 สช63100147 GI63100147 ลูกหยียะรัง Yarang Velvet Tamarind 5 ปัตตานี 9 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
76 สช48100003 GI48100003 มะขามหวานเพชรบูรณ์ Phetchabun Sweet Tamarind 6 เพชรบูรณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2548 รายละเอียด
77 สช49100005 GI49100005 กาแฟดอยตุง Doi Tung Coffee 6 เชียงราย 15 สิงหาคม 2548 รายละเอียด
78 สช49100012 GI49100012 สับปะรดภูแลเชียงราย Chiang Rai Phulae Pineapple 6 เชียงราย 8 พฤศจิกายน 2548 รายละเอียด
79 สช49100013 GI49100013 สับปะรดนางแล Nanglar Pineapple 6 เชียงราย 8 พฤศจิกายน 2548 รายละเอียด
80 สช50100018 GI50100018 กาแฟดอยช้าง Doi Chaang Coffee 6 เชียงราย 28 กรกฎาคม 2549 รายละเอียด
81 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 เชียงใหม่ 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
82 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 เชียงราย 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
83 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 ลำปาง 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
84 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 ลำพูน 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
85 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 แพร่ 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
86 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 น่าน 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
87 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 พะเยา 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
88 สช55100039 GI55100039 ข้าวก่ำล้านนา Lanna Kum Rice 6 แม่ฮ่องสอน 17 กันยายน 2551 รายละเอียด
89 สช56100052 GI56100052 ส้มโท่าข่อยเมืองพิจิตร Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo 6 พิจิตร 27 กันยายน 2555 รายละเอียด
90 สช56100054 GI56100054 ส้มสีทองน่าน Nan Golden Orange 6 น่าน 4 มีนาคม 2553 รายละเอียด
91 สช56100055 GI56100055 ข้าวแต๋นลำปาง Lampang Rice Cracker 6 ลำปาง 8 กันยายน 2554 รายละเอียด
92 สช56100056 GI56100056 สับปะรดห้วยมุ่น Huaymon Pineapple 6 อุตรดิตถ์ 13 มิถุนายน 2555 รายละเอียด
93 สช57100063 GI57100063 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ Petchabun Rai Luem Pua Rice 6 เพชรบูรณ์ 26 เมษายน 2556 รายละเอียด
94 สช58100074 GI58100074 ชาเชียงราย Chiang Rai Tea 6 เชียงราย 3 กันยายน 2553 รายละเอียด
95 สช59100085 GI59100085 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน Lamphun Golden Dried Longan 6 ลำพูน 13 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
96 สช60100091 GI60100091 กาแฟเทพเสด็จ Thep Sadej Coffee 6 เชียงใหม่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
97 สช60100093 GI56100055 ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน Lamphun Biao Khiao Longan 6 ลำพูน 18 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
98 สช60100100 GI60100100 กล้วยไข่กำแพงเพชร Kamphaeng Phet Banana 6 กำแพงเพชร 30 กันยายน 2559 รายละเอียด
99 สช61100104 GI61100104 ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ Uttaradit Long Lab Lae Durain 6 อุตรดิตถ์ 13 มิถุนายน 2555 รายละเอียด
100 สช61100105 GI61100105 ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ Uttaradit Lin Lab Lae Durain 6 อุตรดิตถ์ 13 มีนาคม 2555 รายละเอียด
101 สช61200107 GI61100107 กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana 6 พิษณุโลก 23 กันยายน 2558 รายละเอียด
102 สช62100120 GI62100120 ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา Phayao Mar Chai Lychee 6 พะเยา 25 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
103 สช62100126 GI62100126 ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice 6 เชียงราย 6 มิถุนายน 2562 รายละเอียด
104 สช63100146 GI63100146 ข้าวหอมมะลิพะเยา Phayao Hom Mali Rice 6 พะเยา 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
105 สช60100100 GI60100100 กล้วยไข่กำแพงเพชร Kamphaeng Phet Banana 6 กำแพงเพชร 30 กันยายน 2559 รายละเอียด