ถอดรหัสปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ถอดรหัสปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

icons8-pin 1. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2552 

icons8-pin 2. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2553 

 icons8-pin3. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2554 

 icons8-pin4. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2555 

icons8-pin 5. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2556 

icons8-pin 6. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2557 

icons8-pin 7. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2558 

 

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-9406028 ภายใน 337

Menu Title