ความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาหาร

  1. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2559 (รายละเอียด คลิ๊ก)