ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

  1. ชื่อผลงานวิจัย “Sufficiency Economy.As A Potential Approach To Smallholder Agricultural Development.”รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)”
  2. ชื่อผลงานวิจัย “เรื่องเล่า R2R ปี 2560  งานวิจัยในงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)
  3. ชื่อผลงานวิจัย “Coach อย่างไรให้เป็น นวส.มืออาชีพ” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)