การปรับวิธีการดำเนินงานT & V System ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • การปรับวิธีการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด
  • แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System จากการประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Menu Title