การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563

—————————————–

               กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. และเครือข่าย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเชิดชัย จิณแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เป็นประธานการประชุม และนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชุม

               ในการนี้ นายถนัด เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย และนางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยฯ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

timeline_20191204_232834

timeline_20191204_232836

timeline_20191204_232857

timeline_20191204_232849

timeline_20191204_232917

timeline_20191204_232923

timeline_20191204_232925

 

ภาพ/ข่าว :

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ :

คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล Website

                                                                                    และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

Presentation2 

Menu Title