สรุปผล – การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2562

รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

——————————————

สรุปภาพรวม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6

Download

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

Download >>>  pdf.  /  .docx

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Download >>>   pdf.  /  .docx

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

Download >>>   pdf.  /  .docx

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

Download >>>    pdf.  /  .docx

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

Download >>>    pdf.  /  .docx

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

Download >>>    pdf.  /  .docx

 

Presentation3

Menu Title