ประกาศ !!! ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3

(เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

 

*************************

>> ดาวน์โหลด <<

Menu Title