Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการดินเสื่อมโทรม ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการดินเสื่อมโทรม ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง

นายวุุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการดินเสื่อมโทรม ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ศึกษาฯ และคณะ ให้การต้อนรับ

 

18-03-29-19-50-44-103_deco

18-03-29-19-51-40-401_deco

18-03-29-19-52-39-880_deco

18-03-29-19-53-59-716_deco

18-03-29-19-56-04-323_deco

18-03-29-19-56-53-598_deco

18-03-29-19-57-35-742_deco

18-03-29-19-58-14-329_deco

18-03-29-19-59-06-046_deco

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *