Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่ ในเขตภาคกลางตอนล่าง [2/2]

กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่ ในเขตภาคกลางตอนล่าง [2/2]

นายวุุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศพก./แปลงใหญ่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (สินค้าหลัก: สับปะรด, นายจันทร์ เรืองเรรา เกษตรกรต้นแบบ รองประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัดราชบุรี และประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี)

 

18-03-29-12-33-37-170_deco

18-03-29-12-36-49-645_deco

18-03-29-12-36-02-901_deco

18-03-29-12-38-03-686_deco

18-03-29-12-39-45-876_deco

18-03-29-12-44-42-522_deco

18-03-29-12-42-12-020_deco

18-03-29-12-44-10-779_deco

18-03-29-12-42-47-336_deco

18-03-29-13-08-49-636_deco

18-03-29-13-09-31-372_deco

18-03-29-13-10-12-568_deco

18-03-29-12-45-41-746_deco

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *