Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่ ในเขตภาคกลางตอนล่าง [1/2]

กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการฯ ศพก./แปลงใหญ่ระดับประเทศ ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่ ในเขตภาคกลางตอนล่าง [1/2]

นายวุุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศพก./แปลงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (สินค้าหลัก: ข้าว, นายวลิต เจริญสมบัติ เกษตรกรต้นแบบ รองประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต (เขต 2 จังหวัดราชบุรี) และประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ) โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

 

18-03-28-14-38-03-008_deco

18-03-28-14-35-47-664_deco

18-03-28-16-35-34-666_deco

18-03-28-14-50-11-228_deco

18-03-28-16-38-16-722_deco

 18-03-28-16-33-08-505_deco

18-03-28-14-51-55-651_deco

18-03-28-14-53-26-981_deco

18-03-28-16-31-31-332_deco

18-03-28-14-55-56-917_deco

18-03-28-16-26-29-978_deco

18-03-28-16-27-37-112_deco

18-03-28-16-37-11-799_deco

18-03-28-16-44-30-616_deco 18-03-28-16-42-56-694_deco

18-03-28-16-39-13-018_deco

18-03-28-17-56-35-021_deco

18-03-28-17-58-41-680_deco

18-03-28-17-57-30-998_deco

18-03-28-17-58-41-680_deco

18-03-28-17-59-19-308_deco

18-03-28-17-59-51-627_deco

18-03-28-18-00-50-797_deco

18-03-28-18-01-40-405_deco

18-03-28-18-02-38-755_deco

18-03-28-18-03-26-294_deco

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *