Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อขับเคลื่อน เชื่อมโยงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารบรรยาย ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการนี้ นายวุุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

18-03-28-12-43-08-918_deco

18-03-28-12-44-13-337_deco

18-03-28-13-21-32-198_deco

18-03-28-13-23-30-632_deco

18-03-28-13-22-33-099_deco

18-03-28-13-18-51-928_deco

18-03-28-13-16-06-635_deco

18-03-28-12-47-55-430_deco

18-03-28-12-46-59-241_deco

 18-03-28-13-20-39-386_deco

18-03-28-13-19-40-090_deco

18-03-28-12-45-22-671_deco

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *