Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ศพก. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

18-03-28-08-15-23-648_deco

18-03-28-08-23-37-504_deco

18-03-28-08-19-52-109_deco

18-03-28-08-19-00-925_deco

18-03-28-08-16-12-293_deco

18-03-28-08-17-03-883_deco

18-03-28-08-47-02-849_deco

18-03-28-08-18-07-482_deco

18-03-28-08-21-07-672_deco

18-03-28-08-22-15-051_deco

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *