Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2561

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2561

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อขับเคลื่อน เชื่อมโยงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแปลงใหญ่ และ ศพก. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และนายบุญมี สุระโคตร รองประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการนี้ นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นายวุุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

 

27023947_1544779215621318_9219044866885027799_o

26952401_1544779328954640_7862521678516950083_o

27023744_1544779432287963_626837213392532844_o

27355701_1544779772287929_274253109875411000_o

27024210_1544779955621244_8262266089085633717_o

27023913_1544780032287903_2457368129363178662_o

27021154_1544779568954616_195218266650708920_o

27173304_1544779645621275_8427487437766451326_o

27164107_1544780015621238_1402851154748350460_o

27173952_1544779505621289_1992847722234941870_o

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ดูแล website และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองวิจัยฯ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *