Home » ไม่มีหมวดหมู่ » การประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี 2561

การประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี 2561

การประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

ประจำปี 2561

————————–

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี พ.ศ. 2561

  2. แบบสรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

  3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice)   

 

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย  

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *