Home » ไม่มีหมวดหมู่ » กองวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561

กองวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และนายวลิต เจริญสมบัติ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ดำเนินการประชุม      ในการนี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศและนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (ฝ่ายเลขานุการฯ) และคณะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

20171219_๑๗๑๒๑๙_0060 20171219_๑๗๑๒๑๙_0070 20171219_๑๗๑๒๑๙_0049

timeline_20171219_001220 20171219_๑๗๑๒๑๙_0035 20171219_๑๗๑๒๑๙_0016

20171219_๑๗๑๒๑๙_0025

20171219_๑๗๑๒๑๙_0052 20171219_๑๗๑๒๑๙_0051 20171219_๑๗๑๒๑๙_0034 20171219_๑๗๑๒๑๙_0033

20171219_๑๗๑๒๑๙_0043

20171219_๑๗๑๒๑๙_0045 20171219_๑๗๑๒๑๙_0030

20171219_๑๗๑๒๑๙_0031

ข่าว : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *