Home » ไม่มีหมวดหมู่ » Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัด Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมี

วัตถุประสงค์               – เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการถอดบทเรียน และแนวทางในการขยายผลการถอดบทเรียน

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการถอดบทเรียน

บุคคลเป้าหมาย            – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน ศพก. เขตละ 2 คน จำนวนรวม 18 คน

ดาวน์โหลด*** สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ ปีงบประมาณ 2561***

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *