Home » ไม่มีหมวดหมู่ » Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

จัด Workshop ถอดบทเรียน ศพก. ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการถอดบทเรียน และแนวทางในการขยายผลการถอดบทเรียน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการถอดบทเรียน

บุคคลเป้าหมาย 

  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน ศพก. เขตละ 2 คน จำนวนรวม 18 คน

ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ ปีงบประมาณ 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *