Home » ไม่มีหมวดหมู่ » ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจข้อมูลการทำงานวิจัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร!!!!!!

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจข้อมูลการทำงานวิจัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร!!!!!!

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจข้อมูลการทำงานวิจัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย และร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำงานวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลการทำงานวิจัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแบบสำรวจ มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ตอนที่  2 ข้อมูลความสนใจในการทำงานวิจัยของหน่วยงาน

ตอนที่  3 ข้อมูลนักวิจัยของหน่วยงาน

ซึ่งสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://goo.gl/forms/cPDswcXAcP8ExaWp2

หรือดาวน์โหลดผ่าน QR Code

static_qr_code_without_logo

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดตอบแบบสำรวจได้ครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด 3 หน่วยงาน กลุ่ใวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรจะมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ มอบให้

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-940-6049 หรือ 02-940-6061 หรือเบอร์ติดต่อภายใน 338 และ 341 หรืออีเมล์ agriexresearch@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *