Home » ไม่มีหมวดหมู่ » การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

 

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรให้มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถขอรับแบบบันทึกข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินตามแบบที่กำหนด และยื่นแบบได้ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร

ต่างจังหวัด ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ

โดยสามารถขอรับและยื่นแบบได้ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2629-8975,0-2629-8973

img168_Page_1

img168_Page_2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *