การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)

การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ
เรื่อง  สรุปผลจังหวัดนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)
วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

เอกสาร ประกอบการสัมมนา

 

timeline_25600303_140830 timeline_25600303_140842 timeline_25600303_141102 timeline_25600303_141057 timeline_25600303_141054 timeline_25600303_140858 timeline_25600303_140857 timeline_25600303_140852 timeline_25600303_140849  timeline_25600303_140834 timeline_25600303_140829

Menu Title