การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ณ ศพก. อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

17265000_1239689246130318_2317069255798211082_n 17353123_1239689242796985_7033472085856365370_n

17342776_1239689299463646_502450365461138651_n 17309736_1239689292796980_4877883390617870200_n 17308787_1239689372796972_6323372691169187619_n

ภาพ/ข่าว โดย
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
Menu Title