ผู้ช่วยรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แบบตั้งเวลาก็ได้ ทำงานด้วยเซนเซอร์ ดูอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและดินก็ได้

You may also like...

Menu Title